Loading...

  • 30 Sep, 2022

Chuyên môn

Chứng khoán số là gì?

Chứng khoán số là gì?

Chứng khoán số là ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm đầu tư, từ đó thay đổi cách thức vận hành của thị trường.

Tính năng trên app chứng khoán

Tính năng trên app chứng khoán

Ngoài giao dịch cổ phiếu trực tuyến, các ứng dụng (app) chứng khoán còn hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu, theo dõi thị trường, ký quỹ, đầu tư khác…

Bán khống là gì?

Bán khống là gì?

Bán khống (short selling) là một chiến lược đầu tư cho phép sinh lời từ việc giá cổ phiếu giảm, nhưng không dành cho tất cả mọi người.

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là công cụ kỹ thuật được nhà đầu tư sử dụng trong việc phân tích giá thị trường chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử….

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là số cổ phiếu được chính công ty phát hành mua lại và không được tính vào số lượng đang lưu hành.

Breakout là gì?

Breakout là gì?

Breakout là thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện khi giá chứng khoán vượt qua một mức xác định.

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, xu hướng, đo lường động lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch.

Chỉ số EPS là gì?

Chỉ số EPS là gì?

EPS (Earnings per share), là lợi nhuận sau thuế của công ty phân bổ trên một cổ phiếu thông thường đang được lưu hành ở trên thị trường.

>