Loading...

  • 07 Dec, 2022

Nhà đầu tư phải làm gì khi cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch?

Nhà đầu tư phải làm gì khi cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch?

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu là hình thức xử phạt đối với tổ chức niêm yết do vi phạm quy định. Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, bạn cần biết phải làm gì khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, để giảm thiểu rủi ro.


Đình chỉ giao dịch cổ phiếu là hình thức xử phạt đối với tổ chức niêm yết do vi phạm quy định. Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, bạn cần biết phải làm gì khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, để giảm thiểu rủi ro.

Tạm ngừng giao dịch chứng khoán là gì?

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu là biện pháp áp dụng đối với doanh nghiệp niêm yết sau một thời gian bị hạn chế giao dịch cổ phiếu. Đơn vị ra quyết định đình chỉ là Sở giao dịch chứng khoán và thời gian đình chỉ có thể kéo dài từ 1 tháng, thậm chí cả năm.

Nguyên nhân dẫn đến việc cổ phần bị đình chỉ xuất phát từ nhiều vi phạm của doanh nghiệp như chậm nộp báo cáo tài chính, không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, … Tất cả các trường hợp bị đình chỉ hợp đồng và cách bảo vệ. quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật.

đình chỉ giao dịch chứng khoán

Các trường hợp cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch

Tổ chức niêm yết chứng khoán bị hạn chế khi vi phạm quy định về công bố thông tin mà không khắc phục hiệu quả. Việc tạm dừng này là tạm thời, tùy thuộc vào phương án kinh doanh và quyết định của Sở giao dịch chứng khoán.

Căn cứ Điều 41 Quyết định 17 / QĐ-HĐTV và Luật Chứng khoán năm 2019 về Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán, các trường hợp tạm ngừng giao dịch vì lý do sau:

Nộp chậm báo cáo tài chính. Cụ thể, nếu tổ chức không nộp báo cáo tài chính hàng năm hoặc bán niên theo quy định của kiểm toán. Quy định tại Thông tư 96/2022 / TT-BTC quy định chi tiết thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên là 5 ngày kể từ ngày đơn vị kiểm toán ký báo cáo. Thời hạn này không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính nửa năm.

Trong thời gian bị hạn chế, tạm ngừng giao dịch nếu tổ chức không có biện pháp khắc phục cụ thể hoặc tiếp tục vi phạm sẽ dẫn đến quyết định đình chỉ giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Đơn vị niêm yết đã vi phạm pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của đơn vị. Trong vòng 5 này, đơn vị bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu phải giải trình nguyên nhân, biện pháp xử lý với nhà đầu tư và công bố thông tin trên phương tiện truyền thông.

Ngay sau khi giải trình và có biện pháp xử lý, SGDCK sẽ xem xét và ra quyết định đưa tên cổ phiếu ra khỏi trạng thái bị đình chỉ giao dịch hoặc tiếp tục giữ nguyên mức xử lý.

Các trường hợp tạm ngừng giao dịch cổ phiếu

Làm gì khi cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch?

Việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu là một tình huống không mong muốn. Nhưng đây là quy định của Nhà nước nhằm giúp thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, vì lợi ích lâu dài của nhà đầu tư.

Khi rơi vào tình huống này, bản thân tổ chức niêm yết và các cổ đông phải biết cách xử lý để đảm bảo lợi ích và hạn chế ảnh hưởng.

Không thể viết cho

Ngay sau khi nhận được quyết định đình chỉ giao dịch, tổ chức niêm yết phải có giải pháp khắc phục hậu quả, bao gồm:

Công bố các tài liệu theo quy định như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, … Thông tin với cổ đông lớn để biểu quyết thống nhất xử lý; Giao tiếp với cổ đông nội bộ, cổ đông bên ngoài và các bên liên quan; Thông tin về hệ thống kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp.

Việc công bố thông tin phải minh bạch, rõ ràng và được duy trì ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị tạm ngừng giao dịch cổ phiếu.

Sau khi khắc phục theo đúng lộ trình đã cam kết, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ xem xét và quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi danh sách bị đình chỉ. Cổ phiếu có thể tiếp tục bị đình chỉ hoặc bị kiểm soát / cảnh báo / hạn chế giao dịch.

Làm gì khi cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch?

Nhà đầu tư

Theo quy định của HoSe, khi tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cổ phiếu sẽ được chuyển lên hệ thống UPCOM. Tuy nhiên, dù có chuyển sàn hay không thì cổ phiếu cũng khó đạt được thanh khoản như mong muốn vì không ai muốn giữ cổ phiếu nữa. Nhiều người bán hơn người mua mặc dù giá cổ phiếu thấp.

Kể từ thời điểm chuyển sang sàn giao dịch UPCOM, nếu tổ chức niêm yết không có biện pháp xử lý thì sẽ tiếp tục bị đình chỉ hoạt động trên sàn giao dịch này. Quyền lợi của cổ đông sẽ được giải quyết theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trường hợp cổ phiếu chưa chuyển sàn, cổ đông liên hệ ngay với doanh nghiệp để nhận sổ sở hữu cổ phiếu. Ngoài ra, hai bên có thể họp bàn thống nhất phương án mua lại cổ phần.

Đây là những cách cuối cùng giúp nhà đầu tư cá nhân giảm thiểu rủi ro khi nắm giữ cổ phiếu bị treo. Tốt nhất, khi lựa chọn cổ phiếu, nhà đầu tư phải phân tích kỹ hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính và có phương án dự phòng ngay khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Phần kết

Trên đây là những thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư biết phải làm gì khi cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch. Để giảm thiểu rủi ro, trong mọi tình huống bạn nên xem kỹ thông tin về doanh nghiệp và những biến động của thị trường. Tải ngay ứng dụng Tinchungkhoan.info để gia nhập cộng đồng đầu tư thông minh để cập nhật những thông tin nóng hổi về thị trường và nâng cao kiến ​​thức đầu tư bền vững.

Tổng hợp: https://tinchungkhoan.info