Loading...

  • 30 Sep, 2022

Tin tức mới

[Talkshow] Tồn tại qua giông bão

[Talkshow] Tồn tại qua giông bão

Liên tục bình quân từ suốt tháng 4/2022 tới nay, nhiều nhà đầu tư đang lỗ chồng thêm lỗ. Với họ, thời điểm này, chỉ có cắt lỗ hoặc trông chờ thị trường hồi để giảm lỗ.

>