Loading...

  • 07 Dec, 2022

Tin tức mới

Lãng phí công sản

Lãng phí công sản

Thực trạng một lượng vô cùng lớn tài sản công (còn gọi là công sản) chưa được quản lý, theo dõi sát sao đang đặt ra một loạt vấn đề cần giải quyết.